Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vývoj Španielska po kríze so zameraním na bankový systém a verejný sektor

Autor práce: Nagyová-Tkáčová, Monika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Bič, Josef
Osoba oponující práci: Antal, Jarolím

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj Španielska po kríze so zameraním na bankový systém a verejný sektor
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá vývojom španielskej ekonomiky predovšetkým po vypuknutí hospodárskej krízy so zameraním na bankový systém a verejný sektor krajiny. V rámci podchytenia teoretického základu spracúva podstatu fungovania bankovníctva, teóriu verejných financií a verejného dlhu. Následne práca popisuje dopady na vybrané oblasti ekonomiky a príslušné reakcie vlády na nich. Hlavným cieľom je analýza vládou prijatých opatrení a vyhodnotenie ich miery dopadu na ekonomický vývoj krajiny. Zároveň by mala poskytnúť prípadné odporúčania pre budúcnosť.
Klíčová slova: verejný dlh; bankový sektor; reformy; dlhová kríza; deficit štátneho rozpočtu; Španielsko; trh nehnuteľností

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vývoj Španielska po kríze so zameraním na bankový systém a verejný sektor
Překlad názvu: Post-crisis development of Spain focusing on the banking system and the public sector
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The thesis deals with the evolution of the Spanish economy, especially, after the economic crisis. It is focused on the banking system and the public sector of the country. In order to capture the theoretical basis, it processes the essence of banking, public finance theory and public debt. Subsequently, the thesis describes impacts on selected areas of the economy and the government's response to them. The main objective is to analyze the measures taken by the government and to evaluate their impact on the economic development of the landscape. At the same time, the thesis should provide recommendations for the future.
Klíčová slova: public debt ; debt crisis; reforms; Spain; banking sector; real estate market; budget deficit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 17. 12. 2015
Datum podání práce: 9. 12. 2016
Datum obhajoby: 02.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55606_xnagm04.pdf [1,49 MB]
Oponentura52358_xantj900.pdf [62,54 kB]
Hodnocení vedoucího55606_bic.pdf [64,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55606/podrobnosti