M.I.C.E. Tourism as a Human Resources Management Tool (Aplication Study AIESEC)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
M.I.C.E. Tourism as a Human Resources Management Tool (Aplication Study AIESEC)
Autor práce:
Pacáková, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Abrhám, Josef
Osoba oponující práci:
Havlíčková, Blanka
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis describes characteristics of MICE tourism in general and in the Czech Republic. It also observes usage and process of preparation of MICE products in student organizations, namely in AIESEC Czech Republic and Student Union CTU, and presents a general eight aspect scheme for organizing such events to ensure their contribution to human resources management.
Klíčová slova:
MICE; human resources management; event management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch a regionální rozvoj
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 9. 2014
Datum podání práce:
5. 5. 2015
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
49191_xpack03.pdf [1,71 MB]
Veřejná příloha:
15201_xpack03.pdf [207,44 kB]
Veřejná příloha:
15202_xpack03.pdf [143,27 kB]
Veřejná příloha:
15203_xpack03.pdf [177,35 kB]
Oponentura:
53071_xhavb00.pdf [53,32 kB]
Hodnocení vedoucího:
49191_abrham.pdf [63,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/49191/podrobnosti