Marketingové využití Instagramu v realitní kanceláři

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingové využití Instagramu v realitní kanceláři
Autor práce:
Plocová, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci:
Topolová, Ivana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the possibilities how real estate agencies can use the marketing potential of the Instagram social network to increase real estate sales and build customer relationships. The main aim of this work is to set general recommendations and suggestions based on evaluation of the applied marketing strategy of a particular real estate agency through Instagram.
Klíčová slova:
marketing; Instagram; social networks; real estate agency

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 5. 2016
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57721_krip00.pdf [2,30 MB]
Oponentura:
52155_topolova.pdf [65,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
57721_kubalm.pdf [63,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57721/podrobnosti