Marketingové využití Instagramu v realitní kanceláři

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketingové využití Instagramu v realitní kanceláři
Autor práce:
Plocová, Kristýna
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci:
Topolová, Ivana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi, jakým způsobem mohou realitní kanceláře využít marketingového potenciálu sociální sítě Instagramu za účelem zvýšení prodeje nemovitostí a budování vztahů se zákazníkem. Hlavním cílem této práce je stanovení obecných doporučení a návrhů, které vycházejí ze zhodnocení aplikované marketingové strategie konkrétní realitní kanceláře prostřednictvím Instagramu.
Klíčová slova:
Instagram; sociální sítě; realitní kancelář; marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
17. 5. 2016
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57721_krip00.pdf [2,30 MB]
Oponentura:
52155_topolova.pdf [65,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
57721_kubalm.pdf [63,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57721/podrobnosti