Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: 'Dome Prag' in Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: 'Dome Prag' in Czech Republic
Překlad názvu:
Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: "Dome Prag" in Czech Republic
Autor práce:
Rozmanová, Ella
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Orsag, Ivan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práce poskytuje strategický manažerský přístup založený na modelu Aaker (2013) pro nový realitní projekt "Dome Prag" od společnosti Europa Capital. První kapitola je teoretický přehled literatury, na které spočívá praktická aplikace. Kombinace literatury od Machková, Kral & Lhotáková (2011), Doole, Lowe & Kenyon (2016), Daidj (2015) a Sirgy (2014) byla aplikovano pro prizspusobeni Aakarove modelu a přinašenim hodnoty a nové poznatky na nový projekt 'Dome Prag'. Praktická část se skládá z externí a interní analýzy, která zjistila, že příležitost pro Dome Prag lze nalézt na současném vysoce konkurenčním trhu v oblasti nemovitostí v České republice prostřednictvím rozvoje jako cílové agentury pro jednu ze dvou identifikovaných strategických skupin: "ruský segment" a "luxusní" skupina. Malý průzkum potvrdil navrhovanou krátkodobou zákaznickou základnu a poskytl přehled o jejich preferované velikosti, typu a ceně nemovitostí. Práce končí návrhem konkrétního strategického plánu a marketingového mixu pro "Dome Prag".
Klíčová slova:
Nemovitost; Návrh strategické analýzy; Dome Prag; Praha; David Aaker

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 5. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57664_roze00.pdf [31,83 MB]
Oponentura:
51881_Orsag.pdf [489,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
57664_lhom01.pdf [64,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57664/podrobnosti