Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: 'Dome Prag' in Czech Republic

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing Strategic Plan for Europa Capital's New Project: 'Dome Prag' in Czech Republic
Autor práce:
Rozmanová, Ella
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Lhotáková, Markéta
Osoba oponující práci:
Orsag, Ivan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis provides a strategic management approach for Europa Capital's new real estate project 'Dome Prag' based on Aaker's model (2013). The first chapter is a theoretical overview of the literature upon which the practical application is based. A combination of literatures from Machková, Kral & Lhotáková (2011), Doole, Lowe & Kenyon (2016), Daidj (2015) and Sirgy (2014) were applied to create adaptations to Aaker's strategic model in order to bring forth value and new insights for the company's new project. The practical part consists of the external and internal analysis which have identified that opportunity can be found in the saturated real estate market in the Czech Republic through developing as a targeted agency for either of the two identified strategic groups: 'Russian segment' and 'Luxury' group. A small survey confirmed the proposed short-term customer base and gave insights into their preferred size, type and price of real estate. The thesis concludes with a proposal for a concrete strategy plan and a marketing mix for 'Dome Prag'.
Klíčová slova:
Strategic analysis proposal; Dome Prag; Real estate; David Aaker; Prague

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 5. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57664_roze00.pdf [31,83 MB]
Oponentura:
51881_Orsag.pdf [489,76 kB]
Hodnocení vedoucího:
57664_lhom01.pdf [64,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57664/podrobnosti