Corporate sustainability and business strategy: Case Study of company in automotive industry.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Corporate sustainability and business strategy: Case Study of company in automotive industry.
Autor práce:
Kovalová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Volfová, Jitka
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The Thesis describes the concept of corporate sustainability and its incorporation into business strategy, in case of automotive industry. To support and extend the theory, it contains a case study of the French automotive components producer.
Klíčová slova:
automotive industry; sustainability; corporate sustainability management; business strategy; CSR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 2. 2016
Datum podání práce:
21. 4. 2017
Datum obhajoby:
22.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56322_kovt00.pdf [1,00 MB]
Oponentura:
51089_odehnalj.pdf [63,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
56322_krez01.pdf [63,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56322/podrobnosti