Market linkages: Chinese influence on global financial markets

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Market linkages: Chinese influence on global financial markets
Autor práce:
Horniaková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Stádník, Bohumil
Osoba oponující práci:
Janda, Karel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Thesis is looking into the current issue of financial market integrations and linkages between them. In recent year, the topic of China has been emerging to the forefront of academic research, therefore the focus of this paper is dedicated to the integration of Chinese market. The goal is to establish whether there exists an interdependency between Chinese and world stock markets and evaluate and analyse potential influence of China on world indices. The theory standing behind financial integration suggests that individual markets are becoming mutually dependant. Chinese efforts to become a part of global economy gradually become successful which creates room for academic research. This paper focuses on stock indices of two Chinese stock markets in relation to American, English, Japanese, German, Dutch and French indices. Cross-correlation analysis, causal analysis and co-integration analysis are applied to individual indices in order to find the results.
Klíčová slova:
China; fianncial market; financial integration; market indices

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 3. 2016
Datum podání práce:
2. 5. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56694_xhorv26.pdf [1,39 MB]
Veřejná příloha:
15324_xhorv26.pdf [324,26 kB]
Oponentura:
53361_janda.pdf [360,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
56694_stab01.pdf [209,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56694/podrobnosti