Market linkages: Chinese influence on global financial markets

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Market linkages: Chinese influence on global financial markets
Překlad názvu:
Tržné prepojenia: Čínsky vplyv na globálne finančné trhy
Autor práce:
Horniaková, Veronika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Stádník, Bohumil
Osoba oponující práci:
Janda, Karel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Práca sa zaoberá aktuálnou témou integrácie finančných trhov a prepojeniami medzi nimi. V posledných rokoch sa téma Číny dostáva stále viac do popredia a preto je pozornosť v tejto práci venovaná práve integrácii čínskeho trhu. Cieľom je zistiť, či existuje vzťah medzi čínskymi a svetovými akciovými trhmi a overiť potenciálny vplyv Číny na svetové indexy. Teória stojaca za finančnou integráciou naznačuje, že jednotlivé trhy sa stávajú vzájomne závislé. Čínske snahy stať sa súčasťou globálnej ekonomiky sa postupne ukazujú ako úspešné, čo vytvára priestor pre skúmanie. Skúmané sú akciové indexy dvoch čínskych akciových búrz vo vzťahu k americkému, anglickému, japonskému, nemeckému, holandskému a francúzskemu indexu. Indexy sú postupne podrobené kros-korelačnej analýze, kauzálnej analýze a kointegračnej analýze. Kľúčové slová: finančná integrácia, akciové indexy, finančný trh, Čína
Klíčová slova:
akciové indexy; finančná integrácia; Čína; finančný trh

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 3. 2016
Datum podání práce:
2. 5. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56694_xhorv26.pdf [1,39 MB]
Veřejná příloha:
15324_xhorv26.pdf [324,26 kB]
Oponentura:
53361_janda.pdf [360,88 kB]
Hodnocení vedoucího:
56694_stab01.pdf [209,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56694/podrobnosti