Potenciál kontinentální přepravy na relaci Čínská lidová republika – Česká republika

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Potenciál kontinentální přepravy na relaci Čínská lidová republika – Česká republika
Autor práce:
Sojková, Petra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kolář, Petr
Osoba oponující práci:
Novák, Radek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The European Union (EU) is a key trading partner for the People's Republic of China (PRC). Nearly one third of PRC's production is send to the EU and half of EU exports is directed to the PRC. Such huge trade volumes require an appropriate logistical connection, which is currently dominated by maritime transport. However, since 2007 railway transport has also been available. The aim of this dissertation is to evaluate the position of the railway transport of the PRC European route (with focus on the position of the Czech Republic) with regard to its development, obstacles and potential for the future. Firstly, the paper describes the background and reasons for the establishment of the New Silk Road (One Belt One Road initiative), followed by the trade and economic cooperation between the PRC and the Czech Republic. The practical part deals with individual aspects of railway connection. Neither in terms of trade volumes nor price can railway compete with the maritime solution, nevertheless it slowly but surely acquires its first regular customers.
Klíčová slova:
Railway transport; Wuhan Pardubice; RPC Czech Republic; One Belt One Road; New Silk Road; RPC Europe

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Logistics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2016
Datum podání práce:
2. 1. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56406_xsojp00.pdf [1,85 MB]
Oponentura:
52254_rnovak.pdf [432,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
56406_xkolp25.pdf [39,10 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56406/podrobnosti