Sdílená ekonomika jako inovativní nástroj směny v oblasti finančních služeb v kontextu přetrvávající digitální revoluce na území ČR v roce 2016

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Sdílená ekonomika jako inovativní nástroj směny v oblasti finančních služeb v kontextu přetrvávající digitální revoluce na území ČR v roce 2016
Autor práce:
Demyanenko, Sergey
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Barák, Vladimír
Osoba oponující práci:
Brabec, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis examines the issue of so called sharing economy and its impact on consumer behavior of individuals in the Czech Republic. The theoretical part of thesis defines the historical, social and economic context, that enabled the emergence of this modern exchange model and provides an overview of the financial services in the sharing economy operating on the Czech market. The empirical part presented in the form of a questionnaire survey reveals the main benefits of services of the sharing economy, defines the perception of financial services of collaborative consumption by a specific group of population of the Czech Republic and examines the potential development of this model as a whole. The results of the research indicate that, notwithstanding the relatively low level of trust in the collaborative consumption services and quite limited familiarity with the financial services of the sharing economy, the future positive development of this exchange model, which under the right conditions will gain significant national economic significance, may be expected.
Klíčová slova:
P2P lending; financial services; internet; innovation; peer-to-peer; collaborative consumption; sharing economy; digital revolution

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2017
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61239_dems00.pdf [2,42 MB]
Oponentura:
52418_xbrap20.pdf [188,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
61239_barv02.pdf [552,32 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61239/podrobnosti