Far from Integration: An Example of Disunity in the EU Social Policy - Parental Leave (2016)

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Far from Integration: An Example of Disunity in the EU Social Policy - Parental Leave (2016)
Autor práce:
Pešek, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Brabec, Petr
Osoba oponující práci:
Pekárek, Štěpán
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Well-integrated economic policies, open market and advanced institutional frameworks are examples of successful EU integration process, nonetheless, EU still contains areas, such as social policy, which have been almost untouched by integration. This may be a serious issue because social policy influences economic growth, development and the level of employment. Therefore, the EU should search the most appropriate social policy and examine its integration. The thesis questions this integration of social policy on the apposite example of parental leave. Furthermore, it describes and examines the parental leave in three EU countries (UK, SE, CZ), which represent diverse welfare state models. Parental allowances are computed for five standardised families describing real-life situations. Also, they are compared to demonstrate the disunity and the specifics of the systems. The main contribution of the thesis resides in the unconventional approach of using the calculations of the benefits to directly investigate the integration of social policy.
Klíčová slova:
Parental Leave; Social Policy; European Union; Disunity; Integration

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2017
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
05.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61237_pesj00.pdf [1,19 MB]
Veřejná příloha:
15351_pesj00.xlsx [147,53 kB]
Oponentura:
52770_xpeks00.pdf [392,23 kB]
Hodnocení vedoucího:
61237_xbrap20.pdf [190,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61237/podrobnosti