Age management - Podpora osob starších 50-ti let na trhu práce v letech 2005-2015

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Age management - Podpora osob starších 50-ti let na trhu práce v letech 2005-2015
Autor práce:
Táborská, Julie
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Bartůsková, Lucia
Osoba oponující práci:
Vebrová, Ludmila
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá problematikou age managementu 50 plus v České republice. Cílem práce je zhodnotit situaci na trhu a přístup jednotlivých společností k tomuto tématu. Praktická část se zabývá kvalitativním výzkumem založeným na hloubkových rozhovorech se zaměstnanci personálních oddělení třech společností. Navíc je práce obohacená analýzou z dostupných dat. Výzkum ukázal, že problematika demografického stárnutí obyvatelstva a s tím související age management 50 plus je v České republice nedostatečně řešen. Ačkoli firmy tvrdí, že některá opatření jsou na podporu starších zaměstnanců, zejména zdravotní péče a preventivní prohlídky, jsou tyto benefity celoplošné. Výzkumem nebyly zjištěny žádné výhody poskytovány pouze starším zaměstnancům. V některých případech je situace nedostatku mladých zaměstnanců řešena intenzivní podporou a motivací studentů pro práci v konkrétní společnosti. Jelikož je demografický vývoj nepříznivý, měli bychom osvětu tohoto tématu v České republice řešit pohotově a s větším důrazem.
Klíčová slova:
demografický vývoj; age management; pracovní schopnost; diverzita; společnost; trh práce; nezaměstnanost; starší zaměstnanci

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 11. 2016
Datum podání práce:
15. 5. 2017
Datum obhajoby:
13.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59698_xtabj06.pdf [1,07 MB]
Oponentura:
53439_vebl01.pdf [385,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
59698_xszal03.pdf [405,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59698/podrobnosti