Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Postavení rozvojových zemí v globální ekonomice a možnosti jejich dalšího rozvoje
Autor práce:
Hrubcová, Gabriela
Typ práce:
Disertační práce / info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Vedoucí práce:
Sirůček, Pavel
Osoba oponující práci:
Palatková, Monika; Jiránková, Martina
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis aims to analyze the issue of the position of developing countries in the global economy and suggest the possibilities of their further development. Such a broad topic is progressively specified with focus on the group of Least Developed Countries. The key area of research in terms of the growth alternatives and poverty alleviation is tourism, due to its considerable potential. Dissertation briefly presents issues of growth and development, its context, trends and the significant development indicators. Consequently, the thesis deals with the group of Least Developed Countries (LDCs) and their potential, current position in the global economy, outlook and trends. Moreover, it focuses on the topic of development in relation to the current concept of the international organization agenda and the Unite Nations decision to declare 2017 as the International Year of Sustainable Tourism for Development. In this context, it is determined whether tourism can be considered as a main driver of growth and development and as a tool for poverty reduction. A case study aims to analyze the economic effects of tourism in LDCs according to the Economic Impact Research and uses the cluster analysis. As a result, countries are grouped into a number of clusters based on the specific components. The final chapter presents a proposal for the model of further (tourism) development in LDCs.
Klíčová slova:
Development; Least Developed Countries; Tourism ; Developing Countries; Growth

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomické teorie/Ekonomie
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 9. 2015
Datum podání práce:
21. 9. 2017
Datum obhajoby:
30.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54025_qhrug00.pdf [14,27 MB]
Oponentura:
52249_Palatková.pdf [720,34 kB]
Oponentura:
52250_Jiránková.pdf [275,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54025/podrobnosti