Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza automobilového průmyslu v České republice a v Slovenské republice ve zkoumaném období 2005 – 2016 a s přihlédnutím k intervencionistické politice šrotovného
Autor práce:
Tořínský, Ota
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Martin
Osoba oponující práci:
Klement, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis analyzes automotive industry in the Czech Republic and the Slovak Republic in the period from 2005 to 2016. The economic crisis took place during this period and the Slovak government decided to react in 2009 with the introduction of scrapping program, however the scrapping program was never introduced in the Czech Republic. The aim of the thesis is to analyze sales of passenger cars in both countries in the period from 2005 to 2016. The thesis concludes that scrapping program in Slovakia in 2009 increased the demand for passenger cars, but in 2010 this demand decreased significantly. The thesis also concludes that the scrapping program has had a negative impact for domestic sales of passenger cars in the long run.
Klíčová slova:
scrapping program; interventionism; passenger car sales ; the Czech Republic; automotive industry; the Slovak Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2017
Datum podání práce:
11. 5. 2017
Datum obhajoby:
28.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61250_toro00.pdf [1,47 MB]
Oponentura:
52942_xklej00.pdf [643,31 kB]
Hodnocení vedoucího:
61250_xzemm35.pdf [402,94 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61250/podrobnosti