The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Problem of Free Riding in NATO in the period of 2006 – 2016 and its implications for fiscal policy
Autor práce:
Richterová, Jitka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Maule, Petr
Osoba oponující práci:
Klement, Josef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The purpose of this thesis is to examine the problem of free riding in NATO with regards to fulfilling the criteria of defence expenditures as well as econometric analysis and interpretation of the defence expenditures of the member states in the period of 2006 to 2016. Using spearman correlation test, this thesis finds a significant positive correlation between GDP of member states and their defence expenditures. Explanatory variables include main economic indicators such as GDP, GNI, share of GDP devoted to defence expenditures, average annual change in defence expenditures, etc. Main findings include the conclusion that there is a significant level of free riding in the North Atlantic Treaty Organisation and that larger member states indeed bear the larger burden. Furthermore, based on having lower average defence expenditures than NATO in the examined period, the thesis labels nineteen of the member states as free riding, given that their defence expenditures are below the NATO average. After examining and analysing free riding in NATO the thesis also highlights the implications and recommendations for fiscal policy.
Klíčová slova:
Defence Expenditures; Burden Sharing; Free Riding; NATO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 2. 2017
Datum podání práce:
12. 5. 2017
Datum obhajoby:
28.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61052_ricj00.pdf [2,30 MB]
Oponentura:
52941_xklej00.pdf [643,82 kB]
Hodnocení vedoucího:
61052_maup00.pdf [97,12 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61052/podrobnosti