Návratnost investic do lidského kapitálu v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Návratnost investic do lidského kapitálu v ČR
Autor práce:
Kubik, Adam
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Chytil, Zdeněk
Osoba oponující práci:
Babin, Jan
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda je výnosné studovat vysokou školu a jaká je návratnost a výnosnost z takové investice do lidského kapitálu. V teoretické části práce se zaměřuji na teorii lidského kapitálu, především s důrazem na vzdělání, která předpokládá vyšší výnosy s vyšším vzděláním. Literární rešerše naznačuje pravdivost stanovené hypotézy, že nejvýhodnější je studovat vysokou školu a zakončit ji ziskem magisterského titulu. V praktické části hypotézu úspěšně verifikuji pomocí výpočtů individuální míry návratnosti investic do vzdělání, vnitřního výnosového procenta a čisté současné hodnoty. Pouhé studium bakalářského stupně se ukazuje jako daleko méně výhodné než studium magisterské, a tak práce může pomoci studentům při jejich rozhodování, zda studovat vysokou školu.
Klíčová slova:
návratnost investic do vzdělání; Zkrácená metoda; vnitřní výnosové procento; čistá současná hodnota; Lidský kapitál

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2017
Datum podání práce:
12. 5. 2017
Datum obhajoby:
14.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60979_kuba00.pdf [966,58 kB]
Oponentura:
52858_babin.pdf [411,58 kB]
Hodnocení vedoucího:
60979_chytil.pdf [572,49 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60979/podrobnosti