Faktory konkurenceschopnosti slevového portálu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Faktory konkurenceschopnosti slevového portálu
Autor práce:
Hartigová, Dominika
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Habrmanová, Blanka
Osoba oponující práci:
Müllerová, Jana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of this bachelor thesis is to analyze the actual condition of a discounting portal Pepa.cz in the fields of marketing, customer relationship management, human resources and also some layout and measures to ensure the prosperity of the bussiness. In the theoretical part of this work the basic definitions are explored through description of the control areas. The practical part is devoted to the analysis of individual areas of management, where the results of the analysis are presented as proposals and measures, which lead to increase the competitiveness.
Klíčová slova:
Competitiveness; SME; marketing; human resource management; business model; customer relationship management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 9. 2016
Datum podání práce:
14. 12. 2016
Datum obhajoby:
06.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58707_hard00.pdf [1,17 MB]
Oponentura:
53667_muellerj.pdf [67,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
58707_habrmanb.pdf [331,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58707/podrobnosti