Faktory konkurenceschopnosti slevového portálu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Faktory konkurenceschopnosti slevového portálu
Autor práce:
Hartigová, Dominika
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Habrmanová, Blanka
Osoba oponující práci:
Müllerová, Jana
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem bakalářské práce je analýza současného stavu slevového portálu Pepa.cz v oblastech marketingu, řízení vztahů se zákazníky, personálního řízení, a také návrhy a opatření k zajištění prosperity podniku. V teoretické části jsou popsány a vymezeny základní definice zmíněných oblastí řízení. Část praktická se věnuje analýze jednotlivých oblastí řízení podniku, přičemž výsledkem analýzy jsou uvedeny návrhy a opatření, která povedou ke zvýšení jeho konkurenceschopnosti.
Klíčová slova:
Konkurenceschopnost; MSP; marketing; řízení lidských zdrojů; obchodní model podniku; řízení vztahů se zákazníky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 9. 2016
Datum podání práce:
14. 12. 2016
Datum obhajoby:
06.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58707_hard00.pdf [1,17 MB]
Oponentura:
53667_muellerj.pdf [67,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
58707_habrmanb.pdf [331,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58707/podrobnosti