Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu kvantitativního uvolňování ECB a FEDu v letech 2005-2016

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vztah nezávislosti a odpovědnosti centrálních bank na příkladu kvantitativního uvolňování ECB a FEDu v letech 2005-2016
Autor práce:
Pýchová, Jitka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci:
Řežábek, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with relation between central bank independence and accountability. The relation is examined on example of quantitative easing implemented in the period 2005 - 2016 by the European central bank and the Federal Reserve System. From the theoretical and practical point of view the thesis proves that the relation between central bank independence and accountability are influenced by the specification of targets of monetary policy to a great extent. The thesis also proves that the specific definition of both central bank independence and accountability influenced the characteristics of quantitative resp. credit easing. Moreover, such monetary policy can potentially endanger the independence of both central banks in many ways. Thus, the implementation of quantitative easing itself and its potential consequences evidences that the contemporary conception of central bank independence and accountability is insufficient and needs to be reviewed.
Klíčová slova:
Unconventional monetary policy; Quantitative easing; Central bank independence; European central bank; Central bank accountability; Federal Reserve System

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 1. 2017
Datum podání práce:
19. 5. 2017
Datum obhajoby:
06.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60244_xpycj00.pdf [2,59 MB]
Oponentura:
52622_rezabekp.pdf [179,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
60244_sevcik.pdf [320,48 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60244/podrobnosti