Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj ve vybrané firmě.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj ve vybrané firmě.
Autor práce:
Smejkal, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Plášková, Alena
Osoba oponující práci:
Buchta, Josef
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with corporate social responsibility and sustainable development, which are both much discussed topics nowadays. Thesis is divided into two parts. In the theoretical part I deal with the meaning of concepts of corporate social responsibility and sustainable development including the history, evolution, actual meaning and benefits. Practical part of the bachelor thesis researches corporate social responsibility and sustainable development in the specific construction company FATO Plc, which is situated in Hradec Králové. There were made interviews and surveys with company employees and headquarters within practical part. I made a summary and an evaluation of activities in three CSR pillars followed by the recommendation into the future based on obtained information.
Klíčová slova:
CSR; three pillars; FATO Plc; sustainable development; SD; Corporate social responsibility

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 11. 2016
Datum podání práce:
30. 4. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59825_smes00.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
53148_Buchta.pdf [433,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
59825_plaskova.pdf [389,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59825/podrobnosti