Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj ve vybrané firmě.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj ve vybrané firmě.
Autor práce:
Smejkal, Štěpán
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Plášková, Alena
Osoba oponující práci:
Buchta, Josef
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá v současné době výrazně diskutovaným tématem společenské odpovědnosti firem a udržitelným rozvojem. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části pojednávám celkem ve třech kapitolách o významu pojmů CSR a UR včetně jejich historie, vývoje, současného významu a přínosů. Praktická část této bakalářské práce zkoumá společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj v konkrétní stavební firmě FATO a.s., která sídlí v Hradci Králové. V rámci praktické části byly provedeny rozhovory a dotazníkové šetření se zaměstnanci a vedením firmy. Na základě získaných informací byla provedena sumarizace činností ve třech CSR pilířích, vyhodnocení aktivit a návrh na zlepšení činností do budoucna.
Klíčová slova:
Společenská odpovědnost firem; udržitelný rozvoj; tři pilíře; FATO a.s.; UR; CSR

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 11. 2016
Datum podání práce:
30. 4. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59825_smes00.pdf [1,16 MB]
Oponentura:
53148_Buchta.pdf [433,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
59825_plaskova.pdf [389,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59825/podrobnosti