Využití online marketingových nástrojů pro eshop Psí tlapka

Autor práce: Chu, Hanna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pešek, Ondřej
Osoba oponující práci: Tsybyktarov, Aldar

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití online marketingových nástrojů pro eshop Psí tlapka
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je zhodnocení e-shopu PsíTlapka.cz a doporučení pro jejich další rozvoj na základě provedených analýz. V teoretické části jsou popsány požadavky na provoz e-shopu z hlediska snadného přístupu pro návštěvníka. Dále je tato část věnována online marketingovým nástrojům, které jsou v dnešní době masivně využívány zejména internetovými obchody plánující zvýšit svoji návštěvnost a zisk. V praktické části je pak analyzován obchod PsíTlapka.cz jak z pohledu celku, tak z hlediska jednotlivých online marketingových nástrojů. Analýza se zaměřuje především na použitelnost webových stránek a SEO. Závěrečná část následně obsahuje vyhodnocení těchto analýz a doporučení pro další rozvoj.
Klíčová slova: webová analytika; e-shop; online marketing; SEO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra marketingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Využití online marketingových nástrojů pro eshop Psí tlapka
Překlad názvu: The Use of Online Marketing Tools for Eshop Psí tlapka
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is PsíTlapka.cz eshop evaluation and recommendation for their further development based on performed analysis. Theoretical part describes operating requirements for e-shop visitor comfort and online marketing tools, which are massively used by online eshops aiming to increase their visibility and profit. Analytical part analyses PT.cz eshop as a whole and as parts of online marketing tools. Analysis is mainly focused on usability of webpages and SEO. Final part is focused on analyses evaluation and recommendation for further development.
Klíčová slova: web analytics; eshop; online marketing; SEO

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 9. 2016
Datum podání práce: 12. 5. 2017
Datum obhajoby: 21.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58821_xchuh01.pdf [2,30 MB]
Oponentura52647_Tsybyktarov.pdf [506,45 kB]
Hodnocení vedoucího58821_xpeso01.pdf [332,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58821/podrobnosti