Srovnání jízdy králů v obcích Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Srovnání jízdy králů v obcích Hluk, Kunovice, Skoronice a Vlčnov
Autor práce:
Brachtlová, Barbora
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Malcová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Skopova, Věra
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis describes the Ride of the Kings as an example of traditional Czech folk culture and demonstrates the differenes between the Ride of the Kings in the cities of Hluk, Kunovice and Skoronice and Vlčnov. It presents the legislation of the Czech republic as well as the legislation of UNESCO; it also includes a description of the entry in the Representative List of Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. The practical part of the thesis brings the comparision of the ceremony, history, traditions and customs of the Ride in the selected villages. It also deals with the budgets of these villages.
Klíčová slova:
The Ride of the Kings; UNESCO; intangible cultural heritage; Traditional folk culture

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Arts management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 12. 2016
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
20.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60125_brab02.pdf [4,13 MB]
Oponentura:
53712_Skopova.pdf [479,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
60125_malz00.pdf [474,04 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60125/podrobnosti