Strategic analysis of the selected company

Autor práce: Vajnerová, Monika
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Špička, Jindřich
Osoba oponující práci: Krause, Josef

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Strategic analysis of the selected company
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to analyse the strategy of the Czech grocery retailer BILLA Ltd. and to formulate strategic suggestions based on the outputs of the strategic analysis. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part includes common strategic models and methodology which are used for strategic analysis. The practical part includes, firstly, the PESTLE analysis, which focuses on main impacts of the political, economic, social, technological, legislative and environmental factors. This analysis if followed by in-depth analysis of the grocery retailing market sector, the existing competition and assessment of the current market situation. Further analysis aims at evaluation of the companys inner sources, more specifically its financial health, marketing strategy and private label product portfolio. In the conclusion, the outputs of all detail analysis are summarized in the final SWOT analysis and final recommendations are suggested.
Klíčová slova: Porters five forces model; grocery store; grocery retailer; retailing; SWOT analysis; PESTLE; BILLA Ltd.; Strategic analysis; BILLA CZ

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of strategy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 2. 2017
Datum podání práce: 15. 5. 2017
Datum obhajoby: 30.05.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce60773_vajm00.pdf [2,29 MB]
Veřejná příloha15591_vajm00.pdf [107,49 kB]
Oponentura53008_krausej.pdf [433,40 kB]
Hodnocení vedoucího60773_d003174.pdf [399,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60773/podrobnosti