Zmeny kapitálovej štruktúry v rámci životného cyklu podniku

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zmeny kapitálovej štruktúry v rámci životného cyklu podniku
Autor práce:
Centko, Milan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Krabec, Tomáš
Osoba oponující práci:
Daněk, Stefan Svatopluk
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je popísať mechanizmus rozhodovania podnikov v otázke kapitálovej štruktúry v rámci životného cyklu firmy. Práca analyzuje využitie hlavných teórií kapitálovej štruktúry v praxi a prepája túto oblasť finančnej teórie s konceptom životného cyklu firmy. Ďalej je súčasťou práce detailná komparácia zdrojov financovania podniku a ich nákladovosti, kvantifikácia nákladov kapitálu a analýza nepresností výpočtu tejto veličiny v praxi. V spojení s relevantnými dátami sú na tomto základe definované fundamentálne vzorce rozhodovania podnikov o kapitálovej štruktúre v jednolivých fázach vývoja. Práca na základe výskumu kladie dôraz na trade-off teóriu a s tým súvisiaci výpočet optimálnej kapitálovej štruktúry.
Klíčová slova:
náklady kapitálu; životný cyklus podniku; teórie kapitálovej štruktúry

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 11. 2015
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55571_xcenm00.pdf [4,96 MB]
Oponentura:
52749_dans00.pdf [217,08 kB]
Hodnocení vedoucího:
55571_krabect.pdf [148,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55571/podrobnosti