Marketing Analysis - Selling Software on the B2G market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing Analysis - Selling Software on the B2G market
Autor práce:
Krausová, Patrícia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Machek, Martin
Osoba oponující práci:
Kolouchová, Daniela
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The objective of this thesis is to analyse the marketing practices behind software sales in the business to government market using an example of a Czech-Slovak software company, Atbon. a.s.. The thesis also aims to reduce the current gap in the academic and practitioners research in this area. The theoretical part of the paper covers the characteristics of different types of markets, features of the software industry, and explains the fundaments of marketing strategy, marketing tactics and marketing tools, which will be used in the analysis. The practical part then examines the marketing performance of Atbon, a.s. when launching their data redaction software in the B2G market. Based on the findings of this analysis, conclusion and suggestions for improvement are made.
Klíčová slova:
software products; business marketing; software sales marketing; B2G marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 11. 2016
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
05.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59704_krap01.pdf [1,38 MB]
Oponentura:
52826_qkold01.pdf [429,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
59704_xmacm42.pdf [119,40 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59704/podrobnosti