Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Business environment for SMEs: Competitive comparison of France, Germany, Italy and Spain

Autor práce: Cherniavska, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Habrmanová, Blanka
Osoba oponující práci: Mareš, Jan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Business environment for SMEs: Competitive comparison of France, Germany, Italy and Spain
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This bachelor thesis is focused on the competitive comparison of business environment for small and medium-sized enterprises (SMEs) within 4 chosen countries, which are France, Germany, Italy and Spain. The main goal is to analyze the economic indicators and the overall business conditions in these countries, and to choose the most favorable in terms of doing business in. Theoretical part of the thesis is devoted to understanding of SMEs principles and the approach of the European Union towards these enterprises. The first practical part analyses the business environment of 4 chosen countries by using PEST analysis. And the second practical part is based on 4 external economic indicators, which are Taxation, Labor cost, Demand, and Ease of Doing Business. The analysis in this part is based on the statics method, which allows to compare each indicator separately, and to create the final ranking of these countries, according to the selected indicators. The result of the thesis shows that the most favorable country, in terms of doing business in, became Germany, which results from 2 analyses were significantly better for SMEs.
Klíčová slova: taxation; ease of doing business; demand; labor cost; PEST analysis; SME; ranking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Corporate Finance and Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 12. 2015
Datum podání práce: 1. 6. 2016
Datum obhajoby: 06.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55577_qchea02.pdf [1,35 MB]
Veřejná příloha15501_qchea02.pdf [284,55 kB]
Oponentura53668_xmarj83.pdf [599,71 kB]
Hodnocení vedoucího55577_habrmanb.pdf [331,13 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55577/podrobnosti