How Internet of Things changes business model of Microsoft OEM team

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
How Internet of Things changes business model of Microsoft OEM team
Překlad názvu:
How IOT changes business model of Microsoft
Autor práce:
Hruška, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Andera, Michal
Osoba oponující práci:
Urbík, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Hlavním cílem této práce je zjistit, jak vznikající technologický megatrend, Internet věcí, mění obchodní model Microsoft OEM týmu. OEM je plně závislé na prodeji licencí systému Windows; Trh s počítači však klesá a celá společnost Microsoft se přesouvá do nabídky cloudových služeb, zatímco je financována výnosy z OEM. Strategie toho, jak tým OEM zapadá do dlouhodobé strategie, nicméně chybí. Abychom zjistili, jaké změny by měly být provedeny v rámci stávajícího obchodního modelu, bylo provedeno a analyzováno 13 rozhovorů s manažery v rámci společnosti Microsoft. Identifikovaná témata byla přidělena stavebním blokům obchodního modelu, seřazená podle důležitosti a podpořena příslušnými citacemi z rozhovorů i teoretickým zázemím. Nejdůležitějšími subjekty změn byly identifikovány jako: partneři, aktivity a value proposition; Změny se však projeví v každém aspektu podnikání OEM. V důsledku toho jsou popsány konkrétní změny stavebních bloků a byly navrženy první kroky směrem k strategii Internetu Věcí. To zajistí relevanci konzervativního týmu OEM v budoucnosti společnosti Microsoft.
Klíčová slova:
IoT; Internet Věcí; Business Model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra podnikání
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 1. 2017
Datum podání práce:
22. 6. 2017
Datum obhajoby:
07.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61770_xhruj39.pdf [2,32 MB]
Oponentura:
53610_Urbík.pdf [47,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
61770_xandm16.pdf [38,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61770/podrobnosti