Projekt marketingové komunikace restauračního zařízení

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Projekt marketingové komunikace restauračního zařízení
Autor práce:
Buchbauer, Václav
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Surynek, Alois
Osoba oponující práci:
Kašparová, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis discusses a marketing communication of the restaurant "Kamera", located in Prague's district of Barrandov. Based on a thorough analysis of the current marketing communication, a new project of its improvement is proposed. The theoretical part defines the groundwork with basic terms as marketing, marketing mix, SWOT analysis, marketing communication, or marketing research. The practical part introduces the restaurant Kamera, describes the current situation and analyses its present communication. The goal of this thesis is to establish a solid analysis of a current marketing communication of a Prague's restaurant, based on a survey, observation, and interviews, and subsequently, propose a new project for improvement of said restaurant's marketing communication with both current and prospective customers.
Klíčová slova:
marketing plan; marketing communication; marketing mix

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 5. 2016
Datum podání práce:
23. 12. 2016
Datum obhajoby:
05.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57821_xbucv01.pdf [1,27 MB]
Oponentura:
53280_kasparov.pdf [431,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
57821_surynek.pdf [329,69 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57821/podrobnosti