Investování do setů stavebnic LEGO

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Investování do setů stavebnic LEGO
Autor práce:
Voborský, Michal
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Brada, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Kováč, Michal
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This Bachelor thesis indetifies LEGO sets as an opportunity for investment and determines sets as alternative assets. The thesis is divided into five chapters. First defines alternative assets and investing in them. Second describes the history of the LEGO Company and their products. Third one describes ways of investing in LEGO sets and defines markets, where LEGO is traded. Fourth part describes factors which influence the value of LEGO sets. Last, fifth, part analyses return on investment and compound annual growth rate.
Klíčová slova:
alternative investment; LEGO; sets; alternative assets

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 9. 2016
Datum podání práce:
30. 9. 2017
Datum obhajoby:
19.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58922_vobm00.pdf [1,81 MB]
Oponentura:
53646_xkovm32.pdf [177,95 kB]
Hodnocení vedoucího:
58922_brada.pdf [77,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58922/podrobnosti