Dynamics of Exchange Rates in Selected Emerging Markets in Risk-on/Risk-off Periods

Autor práce: Ivanov, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Brůna, Karel
Osoba oponující práci: Šíma, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Dynamics of Exchange Rates in Selected Emerging Markets in Risk-on/Risk-off Periods
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: This thesis focuses on exchange rates dynamics in Mexico, Turkey and South Korea. We examine the capital flow development in mentioned countries and currency dynamics of the Mexican Peso, Turkish Lira and Korean Won. The main goal of the paper is to evaluate the performance of these currencies in risk-on and risk-off episodes on a sample period from 1997 until 2016. We use analysis and comparison as a methodology for this paper, emphasizing on the relationship and causality between capital flow and exchange rates. We shall reveal that the examined currencies depreciate in risk-off periods and only the Korean Won appreciates in risk-on periods.
Klíčová slova: Emerging Markets; Capital Flow; Balance of Payments; Risk-On/Risk-Off; Exchange Rates

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 23. 11. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce59741_xivad02.pdf [7,12 MB]
Oponentura53415_xsimo09.pdf [247,69 kB]
Hodnocení vedoucího59741_bruna.pdf [115,88 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59741/podrobnosti