Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza dopadů novely zákona o spotřebitelském úvěru na bankovní sektor ČR
Autor práce:
Potužníková, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Petr
Osoba oponující práci:
Radová, Jarmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The subject of the thesis called Analysis of the impacts of the Amendment to the Consumer Credit Act on the banking sector of the Czech Republic is the Amendment to the Consumer Credit Act effective since 1.12.2016 and its presumed impact on banking sector including the consideration of the justification of some provisions of the Act. The objective of this thesis is a clear summary of fundamental changes which waste from new legislative and outlining the related questions, mapping the consumer credit market tendencies from macro and micro view and recognition of possible risks and opportunities related to the amendment. The data are processed using the simple descriptive statistics method with use of graphic methods and word comments.
Klíčová slova:
consumer protection ; banking sector; The Amendment to the Consumer Credit Act; trends of development; the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2016
Datum podání práce:
31. 12. 2016
Datum obhajoby:
22.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58845_xpotl03.pdf [2,42 MB]
Oponentura:
53796_radova.pdf [392,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
58845_dvorakp.pdf [350,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58845/podrobnosti