Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Odhad pravděpodobnosti defaultu pomocí logistické regrese
Autor práce:
Jiřičko, Pavel
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dlouhá, Zuzana
Osoba oponující práci:
Formánek, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis was to build a probability prediction model for client loan repayment. First, the author selected suitable explanatory variables and explained these in detail in the thesis. The author examined various quantities both for qualitative variables (e.g. failure rates and scores) and quantitative variables (e.g. means and standard deviations) describing individual categories. The predictions were done by the use of logistic regression. The estimated coefficients of individual explanatory variables were examined in terms of their statistical significance. The author also described the impact of individual explanatory variables on the probability of a clients default. The probabilities were calculated for two clients with specific values of explanatory variables. The author managed to build a model that can be used to predict probability of client loan repayment defaults.
Klíčová slova:
logistic regression; score; propability of default

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 5. 2017
Datum podání práce:
29. 5. 2017
Datum obhajoby:
22.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62025_jirp03.pdf [1,11 MB]
Veřejná příloha:
15674_jirp03.xlsx [10,08 MB]
Oponentura:
53818_formanek.pdf [273,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
62025_figlova.pdf [177,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62025/podrobnosti