Quantitative Easing versus Helicopter Money

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Quantitative Easing versus Helicopter Money
Autor práce:
Pyatova, Victoria
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Šíma, Ondřej
Osoba oponující práci:
Hába, Stanislav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The bachelor thesis examines the impact of the Quantitative Easing on the economies such as the USA, the UK, and the Eurozone, it focuses on the economies conditions and structure that determine the size of the effect. As a result, the analysis has shown a limited impact of unconventional monetary policy in the Euro area as the banking sector performs very poorly comparing to the effective implementation in the US and the UK, where the main role of asset allocation was given to financial market. The new concept called the Helicopter Money is introduced in the paper as a new method for Eurozone countries to boost economic development. The advantages and disadvantages of Helicopter Money are broadly discussed by well-known economists as well as the mechanism of its implementation. The macroeconomics models and theories were applied in order to give a closer look at this concept. The author of this paper sees the high potential for the Eurozone in a short and a long-term on condition that the money drop will be supported by corresponsive fiscal policy.
Klíčová slova:
Quantitative theory of money ; European Sovereign Debt crisis; World Financial Crisis; Helicopter money; Macroeconomics models; Quantitative Easing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 3. 2017
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
21.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61349_qpyav00.pdf [853,91 kB]
Veřejná příloha:
15675_qpyav00.xlsx [197,08 kB]
Oponentura:
53396_xhabs01.pdf [218,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
61349_xsimo09.pdf [284,11 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61349/podrobnosti