Finanční analýza Rossmann, spol. s r. o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza Rossmann, spol. s r. o.
Autor práce:
Hájková, Anežka
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dufková, Eva
Osoba oponující práci:
Daněk, Stefan Svatopluk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to carry out a financial analysis of the company ROSSMANN, spol. s r. o. for the period 2011-2015, compare selected financial indicators with a competing company, evaluate its financial health and subsequently provide recommendations for financial management. The thesis is divided into two parts, the first part is methodological, where the various methods and indicators of financial analysis, which are subsequently applied in the second part of the thesis, are theoretically presented. The second part, practical part consists of the financial analysis of the company ROSSMANN, spol. s r. o. This part contains horizontal and vertical analysis, calculations of financial ratios and bankruptcy and creditworthy models. In the course of the thesis the selected ratios and bankruptcy and creditworthy models are also compared with the competing company Teta drogerie a lékárny ČR, s. r. o. The practical part ends with the SWOT analysis, followed by a conclusion summarizing the results of the financial analysis and possible recommendations for future financial management.
Klíčová slova:
financial ratios; ROSSMANN, spol. s r. o.; SWOT analysis; vertical analysis; horizontal analysis; financial analysis; bankruptcy and creditworthy models

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
14. 2. 2017
Datum podání práce:
5. 6. 2017
Datum obhajoby:
14.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60712_haja01.pdf [1,37 MB]
Oponentura:
53871_dans00.pdf [224,29 kB]
Hodnocení vedoucího:
60712_dufkova.pdf [223,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60712/podrobnosti