Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje ROSSMANN, spol. s r. o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a prognóza budoucího vývoje ROSSMANN, spol. s r. o.
Autor práce:
Gorbushina, Lidiia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Škerlíková, Tatiana
Osoba oponující práci:
Dvořák, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on an assessment of the financial health of ROSSMANN, spol. s r. o. in the years 2010-2015. Its aim is to conduct a comprehensive financial analysis, evaluate financial situation and prepare forecasts of future development of the company. After a short introduction to company's history, I describe specifics of performance of the company and its main competitors on the Czech market: dm drogerie mark, spol. s r. o. and TETA drogerie a lékárny ČR, spol. s r. o. According to the results of analysis I can judge that the financial health of the company is not significantly threatened. My suggestion is to improve the liquidity ratios and indebtedness indexes, as they have the biggest impact on the company's financial situation. In addition to the analysis a short-term plan for the year 2016 is created, where the company's profit for the next year is estimated at 23,178 thousand CZK.
Klíčová slova:
dm drogerie markt; financial planning; ROSSMANN; TETA drogerie a lékárny ČR; bankruptcy models; ratio indicators; horizontal analysis; financial analysis; vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2016
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
17.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60489_xgorl01.pdf [957,35 kB]
Oponentura:
52517_xdvoj67.pdf [322,16 kB]
Hodnocení vedoucího:
60489_xsket01.pdf [41,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60489/podrobnosti