Koncepty kulturní a náboženské identity v oboru MV. Případ evropské identity v interakcích EU a Římskokatolické církve

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Koncepty kulturní a náboženské identity v oboru MV. Případ evropské identity v interakcích EU a Římskokatolické církve
Autor práce:
Doležal, Tomáš
Typ práce:
Disertační práce / Disertační práce
Vedoucí práce:
Lehmannová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Veselý, Zdeněk; Kratochvíl, Petr; Černý, Karel
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Text se věnuje vztahu náboženství a politiky, a to konkrétně konceptualizaci náboženské identity v oboru mezinárodních vztahů z pozice postmoderních přístupů. Kriticky zkoumá zda a zejména jak je možné, užitečné a obvyklé pracovat dnes v naší disciplíně specificky s náboženským (a neoddělitelným kulturním) rozměrem identity. Autor hájí tezi, že koncept náboženské identity dobře odhaluje důležitý převodník mezi náboženským a politickým a je užitečným analytickým nástrojem. Je navrženo modelové schéma identity, které práce aplikuje kategorie schématu jednak při kritickém rozboru akademického diskurzu v odborných oborových článcích, jednak na případu evropské identity v interakci římskokatolické církve a EU. Na tomto základě je diskutován koncept náboženského aktéra a politické vymezování hranice náboženského obecně.
Klíčová slova:
římskokatolická církev; náboženství a politika; identita; mezinárodní vztahy; náboženství; Evropská unie; náboženská identita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu:
Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ph.D.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 9. 2012
Datum podání práce:
1. 10. 2016
Datum obhajoby:
07.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
41025_dolezalt.pdf [2,33 MB]
Oponentura:
53995_ves.pdf [170,93 kB]
Oponentura:
53996_kratochp.pdf [336,82 kB]
Oponentura:
53997_Černý.pdf [192,79 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/41025/podrobnosti