The Use of Marketing Minimalism in Marketing Management Firm

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The Use of Marketing Minimalism in Marketing Management Firm
Autor práce:
Strejčková, Věra
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Hesková, Marie
Osoba oponující práci:
Harantová, Monika
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The main aim of the diploma thesis The use of marketing minimalism in company management will determine the percentage of success of the reduction of the advertising costs of the product compared to the product existing with the application of low cost marketing communication, using marketing minimalism. The main objective of the thesis is concentrated on the practical part. The key task will be to analyze the marketing strategy of the existing product, to simplify in the context of marketing minimalism. A marketing strategy proposal will be developed using marketing minimalism in a limited liability company.
Klíčová slova:
marketing communication,; Innovation,; low cost marketing communication,; reduction costs; product,; marketing strategy,

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
12. 10. 2016
Datum podání práce:
15. 4. 2017
Datum obhajoby:
14.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59209_strv02.pdf [2,09 MB]
Oponentura:
54189_xharm16.pdf [140,59 kB]
Hodnocení vedoucího:
59209_heskova.pdf [448,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59209/podrobnosti