Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Mezikulturní marketing: kulturní porovnání (vybraného státu) a České republiky s implikací na základní marketingový mix

Autor práce: Bursíková, Johana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Novák, Michal
Osoba oponující práci: Kincl, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mezikulturní marketing: kulturní porovnání (vybraného státu) a České republiky s implikací na základní marketingový mix
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce má za cíl popsat a na praktickém příkladu demonstrovat, jak mohou kulturní vlivy působit na marketing na globálních trzích. V teoretické části práce jsou rozebírány jednotlivé aspekty kultury, jak jsou provázány s naším chápáním reklamní komunikace, jak se mohou promítat do marketingového mixu společnosti a působit na komunikační strategii. V praktické části práce je pak popsán marketingový mix společnosti Dermacol na českém a saudském trhu a na praktických příkladech je popsán vliv kultury. Obě kultury jsou charakterizovány z hlediska teorie kulturních dimenzí Geerta Hofstedeho.
Klíčová slova: kultura; globální; marketing; mezikulturní

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta managementu
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Mezikulturní marketing: kulturní porovnání (vybraného státu) a České republiky s implikací na základní marketingový mix
Překlad názvu: Intercultural Marketing: cultural comparison of Saudi Arabia and the Czech Republic, with implications for basic marketing mix
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The goal of this bachelor´s thesis is to describe and demonstrate on a practical example how can cultural differences influence marketing strategy on global markets. In the theoretical part of this thesis, I am describing different types and cultural differences, how they are interconnected with our perception of marketing communication, how they can reflect on the marketing mix of a global company and influence the communication strategy. In the practical part of this thesis, I am analyzing the marketing mix of Czech cosmetics company Dermacol on Czech and Saudi Arabian market. I am comparing the two cultures and describing them according to the methods of cultural dimensions of Geert Hofstede.
Klíčová slova: intercultural; marketing; culture; global

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Management
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2016
Datum podání práce: 30. 4. 2017
Datum obhajoby: 06.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61226_xburj13.pdf [2,37 MB]
Oponentura54313_kincl.pdf [689,08 kB]
Hodnocení vedoucího61226_xnovm132.pdf [417,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61226/podrobnosti