ERP systemy a jejich přínos pro mezinárodní obchod

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
ERP systemy a jejich přínos pro mezinárodní obchod
Autor práce:
Krushelnytskyy, Dmytro
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci:
Topolová, Ivana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis deals with ERP systems. First, it describes the architecture and individual components of ERP solutions. Basic concepts on this issue are explained. Additionally are mentioned the possible advantages and disadvantages of using ERP software and comparison of individual suppliers. The next part describes the global and czech ERP markets. From the practical point of view, the thesis focuses on the study of the process of implementation in selected companies and the influence of ERP on individual functional areas of the company. The last part summarizes the results of the literature review and the field research. Furthermore, the possibilities of improving the quality of ERP systems from the point of view of the needs of international companies are also defined.
Klíčová slova:
Enterprise Resource Planning; ERP market; Cloud ERP

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 9. 2016
Datum podání práce:
1. 9. 2017
Datum obhajoby:
04.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58652_krud01.pdf [2,23 MB]
Veřejná příloha:
15836_krud01.docx [111,00 kB]
Oponentura:
54157_topolova.pdf [66,61 kB]
Hodnocení vedoucího:
58652_kubalm.pdf [61,31 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58652/podrobnosti