Management Innovations in International Organizations

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Management Innovations in International Organizations
Překlad názvu:
Inovace Řízení Mezinárodních Organizací
Autor práce:
Tetenova, Evgeniia
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Velinov, Emil
Osoba oponující práci:
Malý, Milan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Nedávný výzkum ukázal, že tradiční přístupy v řízení (managementu) nejsou schopny zvládnout hyper-konkurenční a rychle se měnící obchodní prostředí. (Rishipal, 2014). Nejčastěji používané organizační struktury je třeba dále zkoumat a zpochybňovat - podle nedávné studie společnosti Deloitte většina společností není spokojena s vlastní organizační strukturou a jejím fungováním. (Greenfield, 2016). Cílem této diplomové práce je tedy výzkum vývoje moderních, inovativních metod a postupů v řízení (včetně -těch, které jsou označovány jako obliquity, adhokracie, sociokracie, sebeřízení, apod.), v praktické části se pak zaměřuje na nově vzniklou organizační strukturu nazvanou holokracie. Holokracie nabízí rámec pro strukturování organizace, je jako operační systém pro podnikání, který vyžaduje instalaci různých aplikací. (společnost Knopka, 2014; Mint 2016) Například aplikace pro přijímání zaměstnanců, stanovení platů, plánování nebo logistiku. V rámci Holokracie lze uplatnit i jakoukoliv jinou metodu, jako například Lean, Agile nebo Scrum. Pro účely této studie byla implementována kvalitativní metoda systematického průzkumu tematické literatury a analýza praxe 97 společností po celém světě tak, aby bylo možné kriticky přezkoumat výsledky předchozího výzkumu a porovnat zkušenosti společností. V důsledku toho byly identifikovány pozitivní a negativní prvky holokracie, bylo poskytnuto srovnání holokracie s hierarchií a byly předloženy podněty k vytvoření a realizaci uspořádání ideální společnosti fungující v holokracii.
Klíčová slova:
Ploché Organizace; Holokracie; Manažerské Inovace; Organizační struktura; Sebeřízení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 5. 2016
Datum podání práce:
15. 8. 2017
Datum obhajoby:
15.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57768_xtete00.pdf [2,60 MB]
Veřejná příloha:
15844_xtete00.docx [21,84 kB]
Oponentura:
54134_maly.pdf [209,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
57768_d003292.pdf [142,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57768/podrobnosti