Komparace reformy zdravotnictví Patient Protection and Affordable Care Act s návrhem American Health Care Act ve Spojených státech amerických

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace reformy zdravotnictví Patient Protection and Affordable Care Act s návrhem American Health Care Act ve Spojených státech amerických
Autor práce:
Neužil, Jakub
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Martin
Osoba oponující práci:
Lukášová, Tereza
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the bachelor thesis is to analyze the Patient Protection and Affordable Care Act of 2010 and to compare it with the American Health Care Act of March 2017. The theoretical part contains a comparison of the main healthcare models in the world and a more detailed description of the healthcare system in the USA. The practical part contains a more detailed analysis and comparison of both legislations with the help of fictitious agents who receive health insurance on the non-group market. The main output of the thesis is the confirmation of the hypothesis that, if the studied bill was adopted, certain groups of citizens would face higher premiums and the total number of uninsured persons would increase.
Klíčová slova:
Affordable Care Act; Healthcare; Insurance; American Health Care Act

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
21. 3. 2017
Datum podání práce:
18. 5. 2017
Datum obhajoby:
13.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61546_xneuj18.pdf [1,10 MB]
Oponentura:
54417_xlukt04.pdf [591,56 kB]
Hodnocení vedoucího:
61546_xzemm35.pdf [428,39 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61546/podrobnosti