Faktory ovlivňující cenu pohonných hmot

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Faktory ovlivňující cenu pohonných hmot
Autor práce:
Pačovský, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pošta, Vít
Osoba oponující práci:
Sirůček, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diploma thesis is dealing with a relationship between chosen factors and fuels. Following factors are concerned – crude oil price, strength of the dollar, world crude oil production and world GDP. The relationship between these factors and gasoline and diesel prices in the Czech Republic and the United States of America is tested by Granger causality test. Evaluation of this relationship on the commodity exchange in contrast to prices in chosen countries is also a part of this thesis. The thesis offers a comprehensive view of this issue which means that all these factors are described in detail and then analyzed. The last part contains a discussion of the influence of all mentioned factors.
Klíčová slova:
diesel; gasoline; dollar; crude oil; Granger causality test

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 12. 2016
Datum podání práce:
1. 5. 2017
Datum obhajoby:
12.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60069_pacj02.pdf [1,25 MB]
Oponentura:
54617_sirucek.pdf [500,53 kB]
Hodnocení vedoucího:
60069_postav.pdf [147,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60069/podrobnosti