Faktory ovlivňující cenu pohonných hmot

Autor práce: Pačovský, Jan
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pošta, Vít
Osoba oponující práci: Sirůček, Pavel

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující cenu pohonných hmot
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá vztahem mezi zvolenými faktory a pohonnými hmotami. Konkrétně se jedná o následující faktory – cena ropy, síla dolaru, světová ropná produkce, světové HDP. Pomocí Grangerova testu kauzality je zjišťováno, zda mají tyto faktory vliv na cenu benzínu a cenu nafty v České republice a ve Spojených státech amerických. Dále práce obsahuje zhodnocení, zda existují významné rozdíly mezi vztahem na komoditní burze a obdobným vztahem u maloobchodních cen v těchto vybraných zemích. Práce nabízí čtenáři komplexní vhled do problematiky, všechny zmiňované faktory jsou podrobně popsány a podrobeny ekonometrické analýze. V závěru práce je diskutován vliv všech faktorů.
Klíčová slova: ropa; nafta; benzín; dolar; Grangerův test kauzality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra mikroekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Faktory ovlivňující cenu pohonných hmot
Překlad názvu: Factors influencing fuel prices
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: Diploma thesis is dealing with a relationship between chosen factors and fuels. Following factors are concerned – crude oil price, strength of the dollar, world crude oil production and world GDP. The relationship between these factors and gasoline and diesel prices in the Czech Republic and the United States of America is tested by Granger causality test. Evaluation of this relationship on the commodity exchange in contrast to prices in chosen countries is also a part of this thesis. The thesis offers a comprehensive view of this issue which means that all these factors are described in detail and then analyzed. The last part contains a discussion of the influence of all mentioned factors.
Klíčová slova: diesel; gasoline; dollar; crude oil; Granger causality test

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Microeconomics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 19. 12. 2016
Datum podání práce: 1. 5. 2017
Datum obhajoby: 12.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce60069_pacj02.pdf [1,25 MB]
Oponentura54617_sirucek.pdf [500,53 kB]
Hodnocení vedoucího60069_postav.pdf [147,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60069/podrobnosti