Podnikatelsky plan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Podnikatelsky plan
Autor práce:
Nazarenko, Anastasiya
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Velinov, Emil
Osoba oponující práci:
Malý, Milan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In the diploma thesis I dealt with a business plan for establishment a milk processing factory. The thesis consist of two parts. In the first part I processed methodological and theoretical bases for elaborating a business plan. The practical part presents the application of all gained knowledge to make a realistic business plan. The aim of developing a business plan is to determinate if this plan is profitable and feasible for their owners
Klíčová slova:
milk factory; SWOT analysis; business plan; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 2. 2017
Datum podání práce:
30. 8. 2017
Datum obhajoby:
14.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60649_xnaza02.pdf [2,63 MB]
Oponentura:
54528_maly.pdf [503,45 kB]
Hodnocení vedoucího:
60649_d003292.pdf [394,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60649/podrobnosti