Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Podnikatelsky plan

Autor práce: Nazarenko, Anastasiya
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Velinov, Emil
Osoba oponující práci: Malý, Milan

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelsky plan
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Ve své diplomové práci jsem se zabývala podnikatelským plánem založení mlékárny. Práce se skládá ze dvou části. V první části jsem upravovala teoretická a metodická východiska pro zpracování podnikatelského plánu. V praktické části aplikuji zjištěné poznatky a sestavují skutečný plán. Čílek vypravování podnikatelského plánu je zjistit, zda tento plán je rentabilní a realizovatelný pro své zřizovatele.
Klíčová slova: mlékárna; strategická analýza; SWOT analýza; podnikatelský plán; Porterův model

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta podnikohospodářská
Název katedry: Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Podnikatelsky plan
Překlad názvu: Podnikatelský plán
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: In the diploma thesis I dealt with a business plan for establishment a milk processing factory. The thesis consist of two parts. In the first part I processed methodological and theoretical bases for elaborating a business plan. The practical part presents the application of all gained knowledge to make a realistic business plan. The aim of developing a business plan is to determinate if this plan is profitable and feasible for their owners
Klíčová slova: milk factory; SWOT analysis; business plan; strategic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 2. 2017
Datum podání práce: 30. 8. 2017
Datum obhajoby: 14.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60649_xnaza02.pdf [2,63 MB]
Oponentura54528_maly.pdf [503,45 kB]
Hodnocení vedoucího60649_d003292.pdf [394,67 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60649/podrobnosti