Finanční analýza společnosti OMV Česká republika, s. r. o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza společnosti OMV Česká republika, s. r. o.
Autor práce:
Ludvíková, Kristina
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Marek, Petr
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce si dává za cíl provést finanční analýzu společnosti OMV Česká republika, s. r. o. za roky 2011 až 2015. Výsledné hodnoty jsou porovnány s hodnotami dosaženými u konkurenční společnosti Shell Czech Republic a. s. a s daným odvětvím reprezentovaným deseti největšími petrolejářskými společnostmi v České republice.Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je pouze teoretická a zabývá se popisem metodiky finanční analýzy zahrnující vybrané ukazatele a modely. Druhá část práce je aplikační a zde je již použita vymezená metodika k sestavení samotné finanční analýzy, k mezipodnikovému srovnání, k porovnání hodnot v rámci odvětví a ke zhodnocení finanční situace a finančního zdraví zmíněné společnosti. Závěr práce shrnuje zjištěné výsledky, analyzuje celkovou finanční situaci a v neposlední řadě poukazuje na slabé či silné stránky hodnocené společnosti.
Klíčová slova:
petrolejářský průmysl; OMV; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 6. 2016
Datum podání práce:
20. 9. 2017
Datum obhajoby:
10.10.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59006_xludk03.pdf [1,28 MB]
Oponentura:
54582_Marek.pdf [157,71 kB]
Hodnocení vedoucího:
59006_stankova.pdf [152,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59006/podrobnosti