Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza společnosti OMV Česká republika, s. r. o.

Autor práce: Ludvíková, Kristina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Staňková, Anna
Osoba oponující práci: Marek, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti OMV Česká republika, s. r. o.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato diplomová práce si dává za cíl provést finanční analýzu společnosti OMV Česká republika, s. r. o. za roky 2011 až 2015. Výsledné hodnoty jsou porovnány s hodnotami dosaženými u konkurenční společnosti Shell Czech Republic a. s. a s daným odvětvím reprezentovaným deseti největšími petrolejářskými společnostmi v České republice.Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část je pouze teoretická a zabývá se popisem metodiky finanční analýzy zahrnující vybrané ukazatele a modely. Druhá část práce je aplikační a zde je již použita vymezená metodika k sestavení samotné finanční analýzy, k mezipodnikovému srovnání, k porovnání hodnot v rámci odvětví a ke zhodnocení finanční situace a finančního zdraví zmíněné společnosti. Závěr práce shrnuje zjištěné výsledky, analyzuje celkovou finanční situaci a v neposlední řadě poukazuje na slabé či silné stránky hodnocené společnosti.
Klíčová slova: petrolejářský průmysl; OMV; finanční analýza

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti OMV Česká republika, s. r. o.
Překlad názvu: Financial analysis of OMV Česká republika, s. r. o.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The main goal of this diploma thesis is to perform a financial analysis of OMV Česká republika, s. r. o. for the years 2011-2015 and to compare results of this analysis with the rival company Shell Czech Republic a. s. and with the results achived in the given industrial sector represented by 10 biggest oil and gas companies in the Czech Republic. The thesis is divided into two parts. The first part is theoretical and describes the methodology of the financial analysis including selected financial indicators, ratios and models. In the second part, the financial analysis is performed as well as comparison with the industry sector and with the competitor. The conclusion of this thesis summarizes overall results, evaluates the financial situation and last but not least indicates the strengths and weaknesses of the analyzed company.
Klíčová slova: financial analysis; petroleum industry; OMV

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 6. 2016
Datum podání práce: 20. 9. 2017
Datum obhajoby: 10.10.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59006_xludk03.pdf [1,28 MB]
Oponentura54582_Marek.pdf [157,71 kB]
Hodnocení vedoucího59006_stankova.pdf [152,77 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59006/podrobnosti