The economic consequences of Brexit on free movement of goods, services, people and capital

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The economic consequences of Brexit on free movement of goods, services, people and capital
Autor práce:
Nguyen, Kieu Hanh
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
JACKSON, Ian
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of my dissertation thesis is to analyze the economic impact of Brexit on four free movements of goods, services, people and capital from perspectives of different literature reviews. I would like to get an appropriate answer to my research question, whether British exit from the European Union will have a negative impact on free movements of goods, services, people and capital in the short and long run. I am fully aware of the fact that the future depends on the decision made by politicians of both parties, especially on future negotiation´s agreements. Both parties will have to decide on alternative further cooperation and taking into account all benefits and detriments of economic consequences. Thus, this thesis is focusing on Brexit impact on four freedoms in connection with the future relationship between the UK and the EU.
Klíčová slova:
economic consequences; free movement; Brexit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2016
Datum podání práce:
2. 1. 2018
Datum obhajoby:
15.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63256_xkieh00.pdf [1,08 MB]
Veřejná příloha:
16091_xkieh00.pdf [5,91 kB]
Veřejná příloha:
16092_xkieh00.pdf [262,60 kB]
Oponentura:
55420_jaci01.pdf [218,77 kB]
Hodnocení vedoucího:
63256_krez01.pdf [92,45 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63256/podrobnosti