The economics of organized crime in Europe

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
The economics of organized crime in Europe
Autor práce:
Roškot, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Křečková Kroupová, Zuzana
Osoba oponující práci:
Villaverde Castro, José
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis was conducted to investigate the cyber area of organized crime - cyber-crime, as it represents a potential growing threat to public and private organisations. The ongoing development of the internet and creation of new opportunities for doing business internationally through e-commerce makes more businesses operating in the cyber space vulnerable to cyber-attacks. This thesis investigates the impact of ransomware cyber-attacks “WannaCry” and “Petya” on stock prices of publicly traded companies in the EU. This dissertation also analyses a set of case studies related to largest recent cyber-crime events which happened in the first half of 2017. The goal of this thesis is to address these questions:1. Is the cyber-crime a threat to companies?2. How does cyber-crime announcements and publications affect stock prices?
Klíčová slova:
Cyber-crime; Cyber-terrorism; Hacking

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Faculty of International Relations
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 11. 2016
Datum podání práce:
20. 11. 2017
Datum obhajoby:
15.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63257_xrosm21.pdf [22,13 MB]
Oponentura:
55421_Villaverde Castro.pdf [1,47 MB]
Hodnocení vedoucího:
63257_krez01.pdf [221,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63257/podrobnosti