Marketing Strategy of the SaaS Marketplace on the Czech Market

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Marketing Strategy of the SaaS Marketplace on the Czech Market
Překlad názvu:
Marketingová strategie tržiště SaaS aplikací na českém trhu
Autor práce:
Korychová, Monika
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Smižanský, Jozef
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Cílem této diplomové práce je navrhnout marketingovou strategii pro nově vzniklou společnost – Czech Business Cloud – jejíž cílem je založit tržiště SaaS aplikací na českém trhu. Teoretická část práce přináší definice marketingového plánování, specifika B2B marketingu a specifika elektronických tržišť. Teoretická část dále charakterizuje hlavní koncepty cloud computingu a zkoumá potenciál českého trhu cloudových aplikací. Praktická část popisuje marketingový plán tržiště, který je sepsán na základě rešerše literatury, vlastního šetření sekundárních dat v dané oblasti a kvalitativního šetření s experty z dané oblasti.
Klíčová slova:
marketingová strategie; B2B marketing; elektronická tržiště; SaaS; Software as a Service; Software jako služba; Cloudové aplikace; Cloud computing; Czech Business Cloud; xITee k.s.; marketingový plán

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2017
Datum podání práce:
4. 12. 2017
Datum obhajoby:
23.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60593_xkorm63.pdf [2,17 MB]
Oponentura:
55441_Smižanský.pdf [1,38 MB]
Hodnocení vedoucího:
60593_xhavk02.pdf [64,71 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60593/podrobnosti