Communication Strategy as a component of Silvio Berlusconi's political marketing

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Communication Strategy as a component of Silvio Berlusconi's political marketing
Autor práce:
Marucciová, Nicoll
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Olšanová, Květa
Osoba oponující práci:
Jaroš, Martin
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This master thesis is investigating the successful components of a political communication strategy with the application of the case of Silvio Berlusconi. The main objective is to research, analyze and investigate what are the main factors of success of Berlusconi’s political communication within the framework of political marketing. The analysis is based on publications and bibliography found while examining the three chosen indicators, that were determined as key elements in political communication, following the models of political marketing. Lastly, the thesis draws a parallel between the communication styles of S. Berlusconi and Donald J. Trump.
Klíčová slova:
Political marketing; Donald Trump; Silvio Berlusconi; Political communication; Communication strategies

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2017
Datum podání práce:
7. 12. 2017
Datum obhajoby:
23.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60867_xmarn08.pdf [1,55 MB]
Oponentura:
55522_Jaroš.pdf [407,97 kB]
Hodnocení vedoucího:
60867_xhavk02.pdf [64,70 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60867/podrobnosti