Řízení lidských zdrojů ve společnostech Clearstream Operations Prague s.r.o. a Deutsche Börse Services s.r.o. se zaměřením na fluktuaci zaměstnanců

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Řízení lidských zdrojů ve společnostech Clearstream Operations Prague s.r.o. a Deutsche Börse Services s.r.o. se zaměřením na fluktuaci zaměstnanců
Autor práce:
Komendová, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Němečková, Iveta
Osoba oponující práci:
Vokálek, Roman
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis focuses on the fluctuation issues in selected individual companies. The main goal of this diploma thesis is to find out the reasons of the termination of employments and to identify employees who have tendencies to leave (based on gender, education and nationality). The next goal of the thesis is to analyze the impact of the labor market, the impact of human resources and management activities on employees. The analysis is based on the provided in-house data and documents. Last but not least, the diploma thesis evaluates the current situation regarding the termination process in the companies, defines the main factors and future trends of fluctuation and provides some recommendations for a more effective management.
Klíčová slova:
employee; fluctuation; company; termination; recruitment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 2. 2017
Datum podání práce:
7. 12. 2017
Datum obhajoby:
31.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60558_xkoma01.pdf [2,66 MB]
Veřejná příloha:
16219_xkoma01.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
55471_Vokálek.pdf [828,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
60558_nemeci.pdf [68,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60558/podrobnosti