Sharing Economy and Sustainable Development

Autor práce: Motyčková, Nela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Antal, Jarolím
Osoba oponující práci: Sankot, Ondřej

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Sharing Economy and Sustainable Development
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The aim of the thesis is to discuss and evaluate the possible impact of the sharing economy on the long-term sustainability from both ecological and economic perspective. The first part of the thesis serves as an introduction to the topics of research. The concept of the sharing economy is described, including its current position on the market. The theory of the sustainable development is split between the ecological and neoclassical school of thought. The most relevant aspects of the sustainability of the sharing economy are identified to enable its interconnection with economic models to complement the theory. In the second part, sustainability of the current economic growth is evaluated, followed by application of the sharing economy on the models: Genuine Progress Indicator measuring the sustainable development and Solow and Harrod-Domar models measuring the long-run economic growth. The possible impact of the sharing economy on these models is evaluated in form of discussion. In the end of the thesis, the importance of the efficient regulation is emphasized and the limits of the both schools of thought with the economic models are debated.
Klíčová slova: Sharing economy; Sustainable development ; Economic growth; Sustainability ; Ecological economics; Neoclassical economics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 11. 5. 2017
Datum podání práce: 7. 12. 2017
Datum obhajoby: 15.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60466_motn00.pdf [1,53 MB]
Oponentura55154_xsano00.pdf [63,50 kB]
Hodnocení vedoucího60466_xantj900.pdf [62,72 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60466/podrobnosti