Vývoj evropské identity v Německu. Analýza vývoje evropské identity v Německu od Kohla až po současnost v rovině politické a občanské

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Vývoj evropské identity v Německu. Analýza vývoje evropské identity v Německu od Kohla až po současnost v rovině politické a občanské
Autor práce:
Votruba, David
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Dvořáková, Vladimíra
Osoba oponující práci:
Fleissner, Kamil
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se věnuje dlouhodobému vývoji evropské identity v Německu. Ta je zkoumána z hlediska kulturní identity a občanské identity. Práce si klade za cíl objasnit vztah mezi politickou a občanskou rovinou diskurzu o Evropě. Pomocí kvalitativní metodologie diskurzivní analýzy je zkoumán vliv politického diskurzu na utváření a změny evropské identity v rovině občanské. Dalším cílem této práce je detailně popsat obsah pojmu evropská identita v Německu v obou rovinách v dlouhém časovém období; stanovit klíčové prvky, které ovlivňují tento obsah a dynamiku jeho vývoje.
Klíčová slova:
evropská identita; občanská identita; Evropa; kulturní identita; Evropská unie

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Evropská integrace
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra politologie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
3. 10. 2016
Datum podání práce:
8. 12. 2017
Datum obhajoby:
09.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58986_xvotd00.pdf [3,53 MB]
Oponentura:
55098_xflek900.pdf [72,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
58986_dvorakv.pdf [63,16 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58986/podrobnosti