Strategie v budování osobního brandu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategie v budování osobního brandu
Autor práce:
Prošek, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Habrmanová, Blanka
Osoba oponující práci:
Mareš, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Thesis is focused on personal branding methodology in connection with freelancing. Main goal is to introduce modern tools and ways of personal branding, to analyze actual situation and to create recommendations for future development of this brand. It includes classical marketing tools such as SWOT, mission, vision and Porters five forces analysis. Theory is structured according to the recommended manuals for personal branding by former influencers in online marketing field. Online media review and communication strategy is also included. In practical part you can find those techniques used on “ekonom na cestach” brand. Based on content analysis, strength and weaknesses are revealed so the graphical versions and recommendations can be made to support future web and inbound strategy.
Klíčová slova:
personal branding; freelancing; marketing strategy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Entrepreneurship
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 6. 2017
Datum podání práce:
12. 12. 2017
Datum obhajoby:
01.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62737_xproj75.pdf [7,57 MB]
Oponentura:
55543_xmarj83.pdf [673,50 kB]
Hodnocení vedoucího:
62737_habrmanb.pdf [408,87 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62737/podrobnosti