Zavádění obnovitelných zdrojů energie na trh v České republice a jejich hospodářský dopad na skupinu ČEZ mezi lety 1993-2016

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zavádění obnovitelných zdrojů energie na trh v České republice a jejich hospodářský dopad na skupinu ČEZ mezi lety 1993-2016
Autor práce:
Voseček, Vít
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zeman, Martin
Osoba oponující práci:
Řežábek, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis is focused on development of renewable resources operated by the CEZ Group and then compares benefits taken from the renewable resources for the whole Group.The thesis contains analysis of dependence between the price of oil, electricity and the spot price of ČEZ shares. There is a strong correlation between the price of electricity and the spot price of ČEZ shares and weaker but correlation between the price of electricity and the price of oil.The second objective of the thesis is to evaluate the investments that ČEZ has expended and to compare them with the subsidies it received. At the same time, the thesis also explores the subsidies for renewable sources.The thesis concludes that investments into renewable energy sources have increased the value by the CEZ Group significantly. CEZ Group has been able to use its subsidies for its economic success.
Klíčová slova:
CEZ group; eletricity; PXE; subsidies; economic result

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 10. 2017
Datum podání práce:
18. 12. 2017
Datum obhajoby:
05.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61350_xvosv05.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
55197_rezabekp.pdf [194,78 kB]
Hodnocení vedoucího:
61350_xzemm35.pdf [219,84 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61350/podrobnosti